Każdy pracownik oraz student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ma możliwość opublikowania w systemie UMK TV własnych, przygotowanych samodzielnie materiałów wideo. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz (zamieszczony poniżej) i dostarczyć go (osobiście lub pocztą) razem z nagraniem do Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.

Formularze zgłoszeniowe (polska wersja językowa):

PDF ODT DOC

Formularze zgłoszeniowe (angielska wersja językowa):

PDF ODT DOC

We wniosku należy koniecznie podać tytuł nagrania oraz jego krótki opis.

Materiały filmowe dostarczane do UCNTN powinny być nagrane na płytach CD, DVD lub innych nośnikach danych. Wskazane jest, aby w miarę możliwości przekazywać materiały w jak najlepszej jakości - bez względu na ich rozmiar (najlepiej w formacie DV, HDV lub AVCHD zgranym bezpośrednio z kamery). Pozwoli nam to na opublikowanie filmu w wysokiej rozdzielczości.