Wszystkie nagrania wideo oraz transmisje internetowe na żywo, realizowane przez Uniwersytecką Telewizję Internetową UMK, powinny być wcześniej zgłaszane do Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania. Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji kadrowej i organizacyjnej Centrum. Osoba składająca wniosek jest informowana indywidualnie o jego przyjęciu do realizacji w terminie nie przekraczającym trzech dni roboczych od momentu odebrania zgłoszenia.

Zgłoś nagranie wideo lub transmisję na żywo (formularz elektroniczny).

Informacje pomocnicze dla osób składających wniosek

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, posiadający konta pocztowe na serwerach uczelnianych, proszeni są o korzystanie z formularza elektronicznego. W przypadku problemów z logowaniem do systemu, prosimy zapoznać się z pomocą dostępną na stronie Centralnego Punktu Logowania, który pojawi się zaraz po wejściu do formularza zgłoszeniowego (na samym dole).

Osoby nie posiadające konta na serwerach UMK mogą przesłać do Centrum wniosek w formie tradycyjnej. Gotowe formularze można pobrać tutaj:Przed zgłoszeniem nagrania lub transmisji prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług przez Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania na rzecz innych jednostek UMK w zakresie realizacji nagrań wideo oraz prowadzenia transmisji internetowych, który został wprowadzony na mocy zarządzenia nr 39 Rektora UMK z dnia 20 kwietnia 2009.