Zespół nr 9 - Opportunity

Dodano 16. czerwca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt ma na celu stworzenie aplikacji internetowej pełniącej funkcje zarówno portalu społecznościowego jak i witryny prozdrowotnej.

Prezentacja w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe (7-8 maj 2009, Wydział Matematyki i Informatyki UMK)