Zespół nr 8 - D.E.E.P

Dodano 16. czerwca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Program służy do znajdowania w bazach danych tych informacji, które nie są widoczne wprost, a także wyszukiwaniu połączeń między zgromadzonymi danymi i zawartych w nich anomalii.

Prezentacja w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe (7-8 maj 2009, Wydział Matematyki i Informatyki UMK)