Zespół nr 5 - Desty (3 miejsce)

Dodano 16. czerwca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
System wspomagający poruszanie się po Toruniu złożony z dwóch aplikacji - webowej i mobilnej.
3 miejsce

Prezentacja w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe (7-8 maj 2009, Wydział Matematyki i Informatyki UMK)