Zespół nr 12 - Portfolio

Dodano 16. czerwca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Elektroniczne portfolio to zbiór materiałów cyfrowych zarządzanych przez autora, które zostały zgromadzone w celu zaprezentowania jego umiejętności, doświadczenia oraz zrealizowanych prac i projektów.

Prezentacja w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe (7-8 maj 2009, Wydział Matematyki i Informatyki UMK)