Wyzwania studenckiego ruchu naukowego

Dodano 14. maja 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Głównym celem ogólnouczelnianej konferencji kół naukowych była integracja studenckiego ruchu naukowego. Dyskutowano również o dorobku i historii toruńskich kół naukowych oraz o formalnych aspektach ich działalności.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski, J. Janik