Wieczorne pokazy chemiczne

Dodano 9. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wieczorne pokazy chemiczne na terenie campusu uniwersyteckiego zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Chemików. Imprezę przygotowano na 11 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Jeżak, A. Szadowiak