Wampiriada - jesień 2011

Dodano 7. grudnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Akcja oddawania krwi - Wapmiriada - odbywa się na UMK co pół roku. Dlaczego studenci oddaj ą krew? Boją się igły? Sprawdźcie!

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Maciej Gładysz, Anna Rynkiewicz, Adrian Szadowiak