UMK NEWS 6/2011-2012

Dodano 5. grudnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Kolejne wydanie wiadomości studenkich.

Studencki Zespół redakcyjny UMK TV