UMK NEWS 6/2011

Dodano 8. kwietnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Szóste wydanie wiadomości przygotowanych przez Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV.

Alina Kondrat, Mateusz Rogalski, Maciej Gładysz, Adrian Szadowiak