UMK NEWS 5/2011

Dodano 1. kwietnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Piąte wydanie wiadomości przygotowanych przez Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV.

Alina Kondrat, Mateusz Rogalski, Joanna Szczepańska, Marcin Rogowski