UMK NEWS 4/2011-2012

Dodano 19. listopada 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Czwarte wydanie wiadomości studenckich przygotowanych przez Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV