UMK NEWS 4/2011

Dodano 25. marca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Czwarte wydanie wiadomości przygotowanych przez Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV.

Alina Kondrat, Mateusz Rogalski, Anna Caban, Mateusz Pielka