UMK NEWS 3/2011

Dodano 17. marca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Trzecie wydanie wiadomości przygotowanych przez Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV.

Alina Kondrat, Mateusz Rogalski, Anna Caban