UMK NEWS 2/2011

Dodano 2. marca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Drugie wydanie wiadomości UMK News.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Joanna Szczepańska, Adrian Szadowiak