UMK NEWS 13/2011-2012

Dodano 16. marca 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości studenckich. W wydaniu m. in. Wybory Rektora UMK, Wybory Miss UMK, Konkurs Krasomówczy, ESN Discover Europe i Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra. Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV