UMK NEWS 1/2011

Dodano 23. lutego 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pierwsze wydanie wiadomości Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV.