UMK NEWS 07/2012-2013

Dodano 18. grudnia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
3. urodziny Studenckiego Zespołu Redakcyjnego, kolejne spotkanie cyklu "Kobieta Przedsiębiorcza" oraz rozgrywki Studenckiej Ligi Piątek Piłkarskich - to wszystko w siódmym wydaniu UMK NEWS.