TouchUML

Dodano 18. maja 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Aplikacja przygotowana przez zespół nr 3 w składzie: mgr Marcin Daczkowski - opiekun, Tomasz Mentzen - kierownik, Rafał Krajewski, Paweł Kwiatkowski, Jarosław Oparka, Radosław Polak - sekretarz.