Syntezator mowy Transfoner

Dodano 18. maja 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Aplikacja przygotowana przez zespół nr 5 w składzie: mgr Błażej Majewski - opiekun, Wojciech Chojnacki - kierownik, Damian Grabowski - sekretarz, Jarosław Błaszczak, Andrzej Celejewski, Łukasz Dudziński.