Summer University, cz.4 Park linowy

Dodano 25. lipca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Pokonanie parku linowego na toruńskiej Barbarce okazało się dla uczestników Summer University niemałym wyzwaniem.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Anna Rynkiewicz, Katarzyna Pawlicka, Karolina Łukasik