Student w centrum wszechświata

Dodano 30. grudnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Czy studenci uczestniczą w życiu kulturalnym Torunia? Debata w OdNowie

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, K.Pochylski