Radio Sfera z medalem WOŚP!

Dodano 7. marca 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Radiowcy z UMK zostali uhonorowani medalem za współpracę przez fundację Jurka Owsiaka. Serdecznie gratulujemy!
O WOŚP-ie, Przystanku Woodstock i Pokojowym Patrolu mówi Marcin Centkowski, redaktor naczelny Rozgłośni Uniwersyteckiej Radio SFERA.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
A. Szczepańska, M. Rogowski