Programowanie zespołowe 2011

Dodano 7. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W maju na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyły publiczne prezentacje projektów informatycznych wykonanych przez studentów Wydziału w ramach przedmiotu „Programowanie zespołowe”. W tym roku zwyciężył projekt pt. TOTH, ułatwiający pracownikom dydaktycznym tworzenie dokumentów elektronicznych, przeznaczony do użytku z urządzeniami dotykowymi w tym przede wszystkim z tablicami interaktywnymi.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik, K. Pochylski