Programowanie zespołowe 2010

Dodano 18. maja 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W tym roku komisja oceniająca powstałe programy postanowiła przyjąć wszystkie projekty. Komisja złożyła też wniosek do dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki o przyznanie nagród projektom: IMARE (I miejsce), TouchUML (II miejsce) oraz e-petent (III miejsce).

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik, K. Pochylski, P. Wojdyło