Programowanie Zespołowe 2009

Dodano 16. czerwca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W dniach 7-8 maja 2009 r. w auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbyły się publiczne prezentacje projektów wykonanych przez studentów III roku informatyki w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe. Swoje prace zaprezentowało 12 zespołów.