Programowanie zespołowe 2008

Dodano 3. czerwca 2008 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wstęp do publicznych prezentacji projektów w ramach przedmiotu Programowanie zespołowe na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w roku 2008.