prof. dr hab. Wojciech Wysota

Dodano 4. lutego 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Uroczyste otwarcie - wystąpienia okolicznościowe

prof. dr hab. Wojciech Wysota
Prorektor UMK ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym

w ramach konferencji:
Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych
Toruń 7-8.12.2017 r.