Połączenia Bezpośrednie - Józef Robakowski

Dodano 3. stycznia 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Józef Robakowski (ur. 1939) to jeden z prekursorów filmowej neoawangardy w Polsce oraz ceniony twórca w dziedzinie filmu eksperymentalnego i nowych mediów. Autor cykli fotograficznych, instalacji, teoretyk oraz nauczyciel akademicki. Związany z toruĶskim środowiskiem artystycznym oraz Uniwersytetem Mikołaja kopernika, na którym ukończył historię sztuki.
12 listopada w klubie studenckim ODNOWA odbyło się spotkanie z Józefem Robakowskim w ramach programu "Połączenia bezpośrednie", organizowanego przez fundację Free Arts.
Studencki Zespół Redakcyjny
Małgorzata Litwin