Partnerstwo Wschodnie made by Poland

Dodano 4. listopada 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Relacja z inauguracji działalności Koła Naukowego Wschodniego WPiSM UMK

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, K.Pochylski