Nauka języka poprzez zabawę

Dodano 1. marca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Już po raz drugi w Toruniu ruszają warsztaty językowe organizowane przez studencką organizację AIESEC. Warsztaty prowadzone przez zagranicznych praktykantów kładą szczególny nacisk na konwersację i przełamanie bariery językowej.
Więcej informacji można na stronie www.learnbyplay.pl

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Anna Caban, Mateusz Rogalski