Nasz Bezpieczny Świat

Dodano 3. stycznia 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Marek Czarnecki, artysta fotografik, poprzez swój autorski projekt fotograficzny „Nasz bezpieczny świat” szuka odpowiedzi na pytanie, czy bezpieczeństwo, które zapewnia nam cywilizowany świat ma sens, jeśli nas jednocześnie ogranicza.

Studencki Zespół Redakcyjny: M. Rokuszewski, W. Sokół