Miejsca, ludzie, przedmioty

Dodano 13. maja 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Na Wydziale Nauk Pedagogicznych przygotowywana jest wystawa fotograficzna dokumentująca historię Wydziału. Swoje prace można nadsyłać na adres: mlpwobiektywie@gmail.com.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Adrian Szadowiak