mgr Anna Wdowińska

Dodano 4. lutego 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Problem braku tolerancji i aktów agresji wobec zagranicznych studentów w Polsce i w Europie
mgr Anna Wdowińska, Fundacja Perspektywy

w ramach konferencji:
Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych
Toruń 7-8.12.2017 r.