Marek Born - finalista "Mam Talent"

Dodano 29. października 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Rozmowa z Markiem Bornem, finalistą "Mam talent", który dzięki swoim umiejętnościom w żonglowaniu piłkami zachwycił jurorów. Marka spotkaliśmy przy okazji występu w Uniwersyteckim Centrum Sportowym.