Magdalena Chrzaniuk, Bartek Kaczorowski, Krzysztof Wiosna

Dodano 4. lutego 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Studenci zagraniczni w świetle badań satysfakcji studentów w UTP
Magdalena Chrzaniuk, Bartek Kaczorowski, Krzysztof Wiosna, UTP Bydgoszcz

w ramach konferencji:
Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych
Toruń 7-8.12.2017 r.