komandor prof.dr hab.Tomasz Szubrycht

Dodano 4. lutego 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Uroczyste otwarcie - wystąpienia okolicznościowe
komandor prof.dr hab.Tomasz Szubrycht
Rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

w ramach konferencji:
Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych
Toruń 7-8.12.2017 r.