Kierunek Wiedeń!

Dodano 25. marca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Przygotowanie do XVIII edycji międzynarodowego konkursu Willem C. Vis International Commercial Moot Court, która odbędzie się w Wiedniu, 15-21.o4.2011 r. W skład drużyny UMK wchodzą: Marta Kubica, Bartosz Guziński, Jacek Krzemiński, Jakub Rutynowski oraz Patryk Strzelecki. Opiekunami są: Paweł Bartosiewicz oraz Zuzanna Pepłowska.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Anna Caban, Mateusz Rogalski, Łukasz Wachowski