Kazik i Kwartet ProForma

Dodano 2. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Kazik & Kwartet ProForma​ zagrali razem w Centrum Kultury Dwór Artusa​! O tym wydarzeniu, ich współpracy oraz planach rozmawialiśmy z Kazikiem Staszewskim i Przemysławem Lembiczem z Kwartetu ProForma.