Karierosfera

Dodano 18. marca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Czlonkowie koła uczelnianego Polskiego Towarzysta Ekonomicznego w Toruniu zapraszają na konkurs Karierosfera.
Karierosfera to konkurs sprawdzający wiedzę studentów związaną z szeroko pojętym biznesem. Więcej informacji pod adresem
http://karierosfera.pl/

Studencki Zespół Redakcyjny
Adrian Szadowiak