Jarosław Paralusz

Dodano 4. lutego 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wiktymologiczne aspekty bezpieczeństwa studentów z perspektywy działań prewencyjnych Straży Miejskiej w Toruniu
Jarosław Paralusz, z-ca komendanta Straży Miejskiej w Toruniu;

w ramach konferencji:
Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych
Toruń 7-8.12.2017 r.