Jak dzieci ze studentką malowały

Dodano 1. marca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Justyna Bieńkowska, studentka V roku malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, zorganizowała warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach badań nad swoją pracą magisterską. Zajęcia odbyły się w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu i dotyczyły zagadnień form i koloru. Prace posłużą do analizy elementu twórczości dziecka w obrazach Tadeusza Dominika.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Agata Czarnecka