Intensive International Programmes u ekonomistów

Dodano 7. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W maju na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania gościło ponad 80 studentów i 20 wykładowców z dziesięciu krajów Europy. Brali oni udział w zajęciach dotyczących technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykorzystywanych jako źródła innowacji biznesowych.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik