I sympozjum kół naukowych biologów i chemików

Dodano 29. czerwca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
I Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Chemii było świetną okazją do zaprezentowania działalności i przedmiotu badań kół naukowych obu Wydziałów.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Anna Mujta, Adrian Szadowiak