Hubert Pińczak o Sportowych Juwenaliach UMK

Dodano 7. maja 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Przewodniczący Samorządu Studenckiego wyjaśnia dlaczego tegoroczne Juwenalia mają sportowy klimat oraz na jakie imprezy warto zwrócić szczególną uwagę.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Gładysz, M. Rogowski, A. Szadowiak