Free hugs

Dodano 31. października 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
„Otwórz się na wszystkich”, czyli darmowe przytulanie na toruńskiej starówce!

Akcja organizowana jest w ramach konkursu „Polska dla wszystkich”, którego celem jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz tolerancji wśród Polaków.
Przygotowali: Anna Rynkiewicz, Łukasz Wachowski, Agata Rozwarska