Ewa Derkowska-Rybicka

Dodano 4. lutego 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Jak to robią w Berlinie
mgr Ewa Derkowska-Rybicka, UMK w Toruniu

w ramach konferencji:
Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych
Toruń 7-8.12.2017 r.