Diamentowi Studenci UMK

Dodano 20. kwietnia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Katarzyna Bergmann oraz Bartosz Kruszka to jedyni studenci na UMK, którzy znaleźli się w grupie laureatów „Diamentowego grantu”. Z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymają dofinansowanie w wysokości prawie 200 tys. zł. Dzięki tym środkom będą mogli prowadzić swoje badania naukowe.

Realizacja: Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
N. Chylińska, J. Popłonkowski