Czy wszyscy jesteśmy piratami - gdzie są granice?

Dodano 27. kwietnia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Debata na temat cyberprzestępczości, piractwa i dozwolonego użytku w Internecie. Poszukiwanie granic między tym, co jest łamaniem prawa, a jego dozwolonym użyciem. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: kiedy jestem piratem? Dyskusję poprowadzili prof. dr hab. Andrzej Adamski, dr Monika Wałachowska, mgr Maciej Koziński oraz Beata Marek.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Gładysz, A. Rynkiewicz